+90 532 313 40 71   /   Düdenbaşı Mahallesi 2344 Sokak No: 11/A Kepez / ANTALYA

Beton Parlatma Nedir?

Beton parlatma dünya'da son 10 yıldır günden güne popüler hale gelmektedir. Bunun en büyük sebebi ise betonun dünyanın en eski ve en güçlü zeminlerinden biri olmasının yanında, betonun gücünü ortaya çıkaran bir sistem olmasıdır.

Zemininizin üstüne ne kaplarsanız kaplayın. Zemin o kaplama kadar kuvvetli olacaktır. Seramik, mermer, traverten, granit, fayans, karo, epoksi, poliüre ne olursa olsun. Betonun üstünü kapladığınız anda beton o kaplanan malzeme kadar kuvvetlidir. En nihayetinde bu kaplamalar zarar görmeye başlayacak ve hasarlanmalar, yırtılmalar, kalkmalar oluşacaktır.

Dolayısıyla betonun kendisini zemin olarak sunmak diğerlerine kıyasla her zaman daha avantajlı ve daha uzun ömürlü olacaktır.

Ne var ki beton parlatma işlemi basit ve tek adımlı bir işlem değildir. Her ne kadar pazarda bunu basitmiş gibi gösteren uygulayıcılar olsa dahi, beton parlatma işlemi sadece parlatmaktan ibaret değildir. Beton parlatma işlemi sırasında, beton aynı zamanda sertleştirilir ve yoğunlaştırılır. Son işlemde ise mühürlenerek. kaymazlık arttırıcı, tozuma önleyici ve canlandırıcı özellikler kazandırılır. Bu işlemlerde kullanılan kimyasallar çevre dostu olmalıdır ve spesifik ürünlerdir. Dünya üzerinde üreticileri sınırlıdır. Muadilleri olduğu söylense bile yukarıda sayılan özelliklerden hepsini barındırmak yerine bazılarını elde edebilirsiniz.

Beton parlatma işlemi için kullanılan gezegen sistemli makinalar ağır ve etkili makinalardır. Bundan dolayı beton kalitesi için tavsiye edilen reçete minimum C-25 olmalıdır.

Beton dökümü işleminde hava şartlarına dikkat edilmelidir. Hava şartları betonda sonradan meydana gelecek çatlaklara doğrudan etki etmektedir.

Beton dökümü vibrasyonla ve perdah makinesi (helikopter) ile yapılmış olmalıdır. Aksi şekilde hazırlanmış tüm beton zeminlerde maliyetler daha yüksek olacaktır.

Beton parlatma konusunda aşamalar aşağıda gibi şekillenir.

Beton Parlatmada Zemin Hazırlığı Beton zeminler ilk meydana geldikleri zaman pürüzsüz, dümdüz, tertemiz değillerdir.

Üzerlerinde inşaatın devamından dolayı oluşan; sıva kalıntıları, harç kalıntıları, seviyeleme çivileri bulunabilmektedir. Bunlara ek olarak üst katmanı kazıdığınızda karşınıza çıkan kuş gözleri ( milimetrik çaplı delik ve gözenekler ) hava sıkışmalarından oluşan baloncukların patlamasından meydana gelen delikler, kılcal çatlaklar ve geniş damarlı çatlaklar her zaman karşınıza çıkabilmektedir.

Zemin hazırlığının aşamalarının belirlenmesinde, zeminin ne olarak kullanılacağı ve zemin sahibinin dekoratif ve estetik beklentisi de çok büyük bir faktördür.

Agrega (beton karışımı içindeki çakılların bütünü) görünümü derecesi kazıma aşamalarının sayısında başrol oynar. Agrega'nın görünümü ne kadar belirgin istenirse kazıma aşamaları o kadar fazla olur. Agrega'ya ulaşmak için betonun üzerindeki katmanı kazımak gerekir. Taş ve çakıl ağırlıkları ne kadar fazlaysa vibrasyon ve perdah sırasında o kadar dibe çökerler. Büyük agrega görünümlü dekoratifliği fazla bir zemin için kazıma aşmalarını da fazla tutmak gerekir. Bu durum sonucunda kazıma elmasları maliyeti artacağından zemin uygulama fiyatı da yüksek olacaktır.

Beton kazıma işleminin son aşamasından önce dolgu işlemi yapılır. Kazıma sonrası yüzeyi açılan betonda ilk halinde görünmeyen tüm kusurlar ortaya çıkar. Kuş gözleri, delikler, kılcal çatlaklar ve derin çatlaklar. Bunların giderilmesinde uygun dolgu işlemi yapılması çok çok önemlidir. Kazıma ve dolgusu düzgün yapılmayan bir beton daha az parlayacağı gibi, tozumaz özelliği de kazanmayacaktır. Bu yanlışlık ya zemin sahibinin tatmin olmayacağı şekilde, yada uygulayıcının en baştan tekrar uygulama yaparak projeden zararla çıkacağı şekilde sonuçlanır.

Dolgu işlemi uygulandıktan sonra dolgunun kullanılan malzemeye göre kürlenme ve prizlenme süresi beklenir.

Sonra son aşama kazıma yapılarak dolgu uygulamasından kalan taşkınlıklar ve fazlalıklar zeminden giderilir.

Beton zemin artık işlem için hazırlanmıştır.

Ön Parlatma Beton zemin parlatma işlemi için hazırlandıktan sonra, üç aşamalı bir parlatma, ince kazıma işlemi yapılır.

Özünde bu üç aşama parlatmadan ziyade betonun yoğunlaştırılması öncesinde ince kazıma ve detaylı parlatma hazırlık aşamasıdır. Bu üç aşama sonunda beton yoğunlaştırılmaya hazır ve sonrasındaki parlatma işlemleri için elmaslarla bezenmiş hale gelmiştir.

Beton Zemin Parlatma İşleminde Yoğunlaştırma Sertleştirme Beton zemin parlatma işleminin sadece görsel parlaklık olmadığını daha önce belirtmiştik. Beton kürleme işlemi için hazır hale geldiğinde çevre dostu bir kimyasal karışımla kürlenir. Endüstrimizde sertleştirici, yoğunlaştırıcı, kür adı ile geçen malzemlerin çoğu bu tanıma uyar. Bu sistemde kullanılan kürler genelde lityum silikat bazlı olur. Katı madde karışım yüzdesi yüksek olanlar kaliteli addedilir ve işlem için gerçekten uygundur.

Göz önünde tutulması gereken hususlardan biri de; piyasada bulunan ithal veya yerli üretim kürlerin farklı betonlarda farklı özellikler göstermesidir. Ayrıca kür uygulandıktan sonra zeminde ufak ton farklılıkları oluşabilir. Dolayısıyla her zaman önce 2-3 metrekarelik alanlarda bir numune uygulaması yapmak, zemin sahibine iş sonunda sürpriz yapmaktan iyidir.

Beton zemine sertleştirici uygulandığında amaçlanan betonun mukavemetini minimum %30 oranında arttırmaktır. Bu sebeple sertleştiricinin zemin tarafından iyice emilimi gereklidir. Bu süre ise üreticiler tarafından minimum 12 saat bekleme süresi olarak belirlenmiştir. Bu bekleme süresince sertleştirici betondaki kılcal çatlakların içine iyi işler ve orada kristalleşir.

Numune uygulamalarında her ne kadar çoğumuz 40-45 dakika beklesek de proje uygulaması esnasında bu süreç minimum 12 saat olmalıdır. Aksi takdirde kimyasaldan beklentilerimiz tam karşılanmaz ise sorumlusu uygulayıcıdır. Kimyasal veya üreticisi değildir.

Beton Zemin Parlatma işleminde Parlatma Aşamaları 12 saatlik kürlenme süresini geçiren sertleştirici artık sonraki işlemler için zeminle birlikte hazır hale gelmiştir. Zemin hazır hale geldiğine göre parlatma işlemleri uygulanabilir.

Parlatma işlemi için yapılacak aşamaların sayısı yine proje başında zemin sahibi ile belirlenen görünüme göre belirlenir. Yarı parlak, parlak, ekstra parlak gibi parlaklık seviyelerine göre parlatma aşamalarının sayısı belirlenir.

Belirlenen seviyeye göre parlatma aşamaları sırayla uygulanır.

Her aşama arasında vakumlu temizlik ve gerekirse kuru mop uygulaması yaparak bir önceki aşamanın tozu, kalıntısı zeminden arındırılmalıdır.

Beton Zemin Parlatma işleminde Tozumazlık ve Kaymazlık Uygulaması Önceden karar verilen parlaklık aşamasına gelindiğinde artık zemine kaymazlık, tozumazlık özellikleri kazandıran ve zemini korumaya alan kimyasal uygulamasına geçilir.

Bu kimyasal da çevre dostudur. Pazarda sealer, gloss, stain protection isimleri ile bulunabilir. Bu kimyasallar genellikle kopolimer bazlıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bu kimyasalların çoğunun UV (ultraviyole / güneş ışını ) dayanımı yoktur. Dış alan uygulamalarında özellikle UV dayanımı bulunan kimyasalların tercihi gereklidir. Aksi halde güneş ışınlarının etkisi teslim ettiğiniz zeminde kısa sürede kendilerini gösterecektir.

Tavsiyemiz bu kimyasalın 2 kat uygulanmasıdır. Yüksek maliyetlerinden ötürü çoğu uygulayıcı tek kat uygulama yapsa dahi, kimyasalın üreticileri gerçek performans için 2 kat uygulama yapılması gerektiğini tüm dökümantasyonlarında belirtmektedirler. İlk kat uygulamasını 1 saat bekledikten sonra ikinci katı uygulamak yeterli olacağı kanaatindeyiz. İkinci katın uygulanmasından itibaren 1 saat içinde zemin yaya trafiğine açılabilmekle beraber hala mühürlenmemiş olacaktır. Ek olarak 72 saat su ile temas etmemesi gerekir. Bu tip kimyasallar için genel bir kuraldır.

Beton Zemin Parlatma işleminde Mühürleme Koruyucu, kaymazlık arttırıcı uygulamasının ikinci katından 1 saat sonra bu kimyasalın zemine mühürlenerek işlemi sonlandırmak gerekir. Bu mühürleme işlemi için zeminin ve üzerindeki kimyasalın 30 derecelere ve üstü sıcaklıklara ulaşması gerekir. Bu işlemi yüksek devirli parlatma makineleri ve bu işlem için yapılmış pedler ile gerçekleştirebilirsiniz. Yüksek devirlerden kastımız burada 1800 devir -2500 devir arasıdır.

Her ne kadar silim yaptığınız makineler 1600 - 1950 devirlere ulaşabilse de biz bu işlem için farklı bir makine kullanmanızı şiddetle öneririz!

Çünkü silim yaptığınız makineler önceki aşamalarda oluşan toz ve partikülleri üzerlerinde tutmaktadır. En yüksek devirlere çıkıldığında, makinelerdeki titreşim ve sarsıntı bu toz ve partikülleri zemine dökecektir. Kimyasalla birleşen bu toz ve partiküller ısınma sonucunda birbirine ve zemine yapışacak sonunda bulanık flu bir zemine dönüşecektir.

O kadar aşamadan sonra, o kadar kimyasal uygulamasından sonra ve onca zaman kürlenme beklemişken son adımda yaptığınız bütün işi yok etmek bir bakıma sizin elinizdedir. Bu hatayı yapmak demek neredeyse sertleştirici işleminden itibaren tekrar baştan başlamak demektir. Maliyet hesabını yaptığınızda bir adet fazla makineniz olması sizi dünya kadar masraftan kurtaracaktır.

Tüm bu açıklamalardan sonra, beton parlatma işlemi her ne kadar zahmetli ve teknik bir iş olsa da; sonuçta ortaya çıkarttığınız sanat eseri zemin ve zemin sahibinin yüzündeki tebessüm, tüm bu zahmete değdiğini ispatlayacaktır.

Bu uygulama ANDA Elmas aracılığıyla yapılmaktadır.